История

Исторически факти за училището

Първото училище в селото, наричано тогава Дервент е открито през 1882г. в къщата на Георги Гайтото. Пръв учител в откритото училище от 1882г. до 1884г. е бил Никола Иванов.В 1887г. е било построено настоящото училище, което е служело и едновременно и за църква. Негов училищен настоятел и главен крепител е бил Кара Калуди от същото село. Наименованието на училището е било „Св.Климент“, което след 9.ІХ.1944г. остава само „Климент“.През 1964г. училището се преустройва под прякото ръководство на директора Златко Златев.Църковните прозорци са избити и са заменени с четирикрилни.Кубето с камбаната е било съборено и заменено с нова съвременна площадка. Сградата се продължила и разширила с още две класни стаи и коридор.Училището е до четвърти клас.

dsc08111-jpg