История

Исторически факти за училището

Първото училище в селото, наричано тогава Дервент е открито през 1882г. в къщата на Георги Гайтото. Пръв учител в откритото училище от 1882г. до 1884г. е бил Никола Иванов.В 1887г. е било построено настоящото училище, което е служело и едновременно и за църква. Негов училищен настоятел и главен крепител е бил Кара Калуди от същото село. Наименованието на училището е било „Св.Климент“, което след 9.ІХ.1944г. остава само „Климент“.През 1964г. училището се преустройва под прякото ръководство на директора Златко Златев.Църковните прозорци са избити и са заменени с четирикрилни.Кубето с камбаната е било съборено и заменено с нова съвременна площадка. Сградата се продължила и разширила с още две класни стаи и коридор.Училището е до четвърти клас.

dsc08111-jpg

Училището е начално.. Учениците продължават обучението си в Аксаково. Към училището има ПДГ с две групи Учителският колектив наброява 9 души. І ви клас – М.Матева ; ІІ ри клас – В.Димитрова и Ст.Атанасова ІІІ ти клас – М. Димова ; ІV ти клас – Д. Тодорова Възпитатели са К. Савова и Ив. Димова. Директор на училището е Ст.Атанасова.

Назначени са още двама възпитатели и учителският колектив нараства на 11 души. Всички са редовни начални учители.Продължава работата по проектирането на новото училище. Правят се проучвания на терена. Поставя се въпроса за откриване на прогимназия в селото. Започва строежа на ЦДГ за 50 деца.

На 11.ІХ. е получено разрешение за прогимназия до VІІ клас. За целта са наети две къщи. Назначени са пет учители в среден курс – Д. Калудова, Я. Михова, М. Богоева, Р. Желязкова и Вл. Вътев.Усилено се работи по новата ЦДГ.

Учебната година започва с 15 учители от които новоназначени са Лилия Шопова- бълг.език, Керанка Боева – възпитател, Йорданка Бъчварова – химия,биология, Софка Борисова – възпитател, Йовка Делчева – руски език, Василка Кръстева – история. Директор на училището е Димитър Калудов.За първи път в училището има VІІІ клас.

Нова учителка – Димитринка Алексиева. През м.октомври е одобрена спортна площадка състояща се от хандбално игрище, трап за скокове, висилка и успоредка.Площадката е направена с помощта на учениците.

Нови учителки в колектива Зоя Колева, Горанка Петкова, и Лена Николова. Възобновена е една стара традиция – избор на училищно настоятелство. На 29.ХІІ. е направена първата копка на новото училище.

Учебната година започва с трима нови учители – Ж.Пенчева, Иван Тодоров, П. Пенчев.

Нови учители – Маргарита Савова, Диана Станчева, Дафинка Атанасова, Д. Генова, Марина Тодорова. На 13.Х. група работници започват строежа на новото училище.Подготвя се голям концерт по случай 100 годишнината от основаване на училището.

Нова учителка Пенка Лалева. Учебните занятия се водят на две смени, като за целта се използват още четири стаи в къщите на Желю Терзиев и Иван Маринов.

На 19.Х.1983 г. започва монтажа на новото училище. За кратко време са монтирани голяма част от панелите. Ръководител на обекта е Огнян Рангелов.

Новопостъпили учители са: Диана Недялкова и В. Кръстева. 12.ХІІ. 1984г. – За първи ден учебните занятия са в новата учебна сграда.

Новата учебна година започва с нов директор – Зоя Колева. Новоназначена учителка е Цонка Тонковска. В началото на м.май започва да функционира стола в училището.Храната се носи от стола в с. Аксаково.Тази учебна година доста трудна . Има много слети класове,поради намаляване броя на учениците.

Няма слети класове. Броят на учителският колектив се е увеличил на 15 учители. Нови членове на колектива са: Иванка Михайлова, Марийка Стоянова, Неделчо Желев, Мария Пенева, Ваньо Липчев. Учителският колектив е отличен с грамота за добри резултати във възпитателната работа през учебната 1986/1987 учебна година.

Новоназначена учителка е Нела Стефанова. Тържествено е отбелязана 105 годишнината от създаване на училището.

Новата учебна година започва с нов директор – Стоимен Крумков – бивш директор в ОУ с. Славейково. В колектива са включени – Илка Коева Желязкова и Неделчо Радев.

Нов учител в колектива е Росица Кръстева.Тържествено е отпразнуван патрона на училището.

Нови членове на колектива са Митка Бинева и Цветана Йотова.През тази учебна година е въведен подготвителния клас в училище.За първи път зимната ваканция започва на 23.ХІІ.за коледните празници.

Тази учебна година започва с много промени в учебното съдържание.Отбелязани са всички национални празници.

Новата учебна година започва с нов директор г-жа Иванка Михайлова.Г-н Крумков започва работа като началник отдел „Просвета, култура и вероизповедание“ към община Аксаково. Нови членове на колектива са г.жа Радка Кирова и г-жа Юлияна Николова.

С кратко тържество е открита новата учебна година .Нов член на колектива е г-н Тодор Николов. През тази учебна година има важни промени в учебната програма за четвърти клас.

Нови членове на колектива са Марияна Димитрова и Нели Николова. Тази година е организиран лагер за ученици в Словакия . От училището като ръководител на групата от Аксаковска община отива г-жа Радка Кирова и ученикът Станислав Иванов от VІІ клас.

Нови учители тази година са г-н Стоян Желязков и г-жа Ивалина Костадинова.На 18.ІХ. е отбелязана 110-годишнината от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Денят е обявен за неучебен.