Административни услуги

Заявление за издаване на ОРИГИНАЛ или ДУБЛИКАТ Заявление за отсъствия до директор Заявление за отсъствия до класен ръководител от 19.03.2024 г. Заявление за отсъствия до класен ръководител  Писмо за отсъствие на родител повече от 1 месец