Month: декември 2020

Административни услуги

Заявление за издаване на ОРИГИНАЛ или ДУБЛИКАТ Заявление за отсъствия до директор Заявление за отсъствия до класен ръководител от 19.03.2024 г. Заявление за отсъствия до класен ръководител  Писмо за отсъствие на родител повече от 1 месец